BANNERiDance

Vertrouwenscontactpersoon

Cools Dance&Events streeft naar een veilige omgeving waar een ieder op zijn of haar niveau kan presteren.
Dit moet gebeuren in een sociaal, veilige en respectvolle omgeving.
Binnen onze organisatie wordt er alles aan gedaan om ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, seksuele intimidatie te voorkomen.
Krijg je toch met bovenstaande zaken te maken, dan kun je dit het beste uitspreken. Het liefst tegen degene die dergelijk ongewenst gedrag vertoont.
Helpt dat niet of durf je dat niet, vertel het dan aan iemand die je vertrouwt, thuis of op de dansschool. Dit soort dingen roepen veel vragen en emoties op, ook al ben je zelf niet het slachtoffer.
Cools Dance&Events  heeft daarom een vertrouwenscontactpersoon (VCP), waar je terecht kunt met je vragen en/of verhaal.

Vertrouwenscontactpersonen:


Mijn naam is Noah Sterk. Sinds mei 2022 ben ik vertrouwenscontactpersoon bij Koepelorganisatie Dansondernemers Nederland en voor Cools Dance&Events.

Mijn Naam is Suzan Cools. Sinds mei 2022 ben ik vertrouwenscontactpersoon bij koepelorganisatie Dansondernemers Nederland.

Wat houdt dit in?
Als je een probleem hebt, dat je niet kunt of wilt bespreken met iemand van de (bege)leiding of het directie kun je met mij contact opnemen.
Het probleem kan over pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten gaan, maar ook over iets anders dat je binnen de groep dwars zit en waarvan je het moeilijk vindt om het te bespreken.
Ook je ouders kunnen contact met mij opnemen.
Een vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor jeugdleden, ook de volwassen leden, vrijwilligers, docenten en assistenten kunnen contact opnemen met mij.

Schroom niet mij te benaderen. Ik ben geen hulpverlener, maar ik kan je wel helpen bij het vinden van de juiste weg om het probleem aan te pakken.

Hoe kun je mij bereiken?
Stuur een bericht naar mij via suzan@dansenleren.nl als  je iets kwijt wil of ergens mee zit.
Ik neem dan contact op en maakt nadere afspraken.