BANNERiDance

iDance®

iDance® is ons gedeponeerde merk, en mag onder geen beding zonder onze toestemming door anderen worden gebruikt. reg.no.: 0921649 Benelux.

iDance® waarborgt een kwaliteitskeurmerk en onze filosofie die wij handhaven voor onze jeugdafdeling en de iDance®Studio, iDance®Fashion.