BANNERCOVID19reglement1

COVID 19

Vanaf 19 mei 2021 mogen er weer danslessen en theaterlessen plaatsvinden in de dansscholen.


Binnen gelden de volgende regels en richtlijnen:
Iedereen die onze dansschool bezoekt moet zich houden aan deze regels en richtlijnen.

  

 

 

Algemene richtlijnen
● Houdt minimaal 1,5 meter afstand tot mensen die niet tot jouw gezin/huishouden behoren.
● een uitzondering op de 1,5 meter regelafstand voor dansers onderling geldt voor dansers tot 18 jaar, of indien het tijdelijk (zo kort mogelijk) loslaten van de 1,5 meter noodzakelijk is om de uitoefening van de dans mogelijk te maken.
● Indien het voor de uitoefening van het dansen niet noodzakelijk is om van partners te wisselen is dit op basis van de huidige regelgeving ook nog niet toegestaan.
● Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet aangewezen. De keuze voor het gebruik van niet-medische mondneusmasker en andere beschermingsmiddelen ligt bij de leerlingen zelf.


Hygiënemaatregelen
● Was bij binnenkomst je handen met zeep of desinfectiemiddel.
● Schud geen handen, hoest/nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
● Ga thuis naar de toilet, zodat er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van onze toiletten.

Gezondheidscheck (triage)
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je niet naar de dansschool komen.
Je mag pas weer komen als op elke vraag NEE geantwoord kan worden.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten,benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met het COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID-19 is vastgesteld? 

Vervoer naar de dansschool
● Kom zoveel mogelijk op de fiets of met de auto.
● Vermijd waar mogelijk het gebruik van het openbaar vervoer.
● Parkeer fietsen en auto op de daarvoor aangewezen plaats.
● Houd alle nooduitgangen vrij.
● Als een leerling (kinderen) niet zelfstandig naar de dansschool kan komen, dan mogen ouders/verzorgers deze tot aan de deur brengen. Indien je mee moet lopen houd dan de 1,5 meter in acht.
● Na afloop van de les of activiteit mag de leerling weer gehaald worden. 
● Kom alleen op de vast aangewezen lestijd en wacht buiten tot je naar binnen gelaten wordt.
● Blijf niet langer aanwezig in de dansschool dan gedurende de afgesproken lestijd.
● Zorg er ten alle tijden voor dat je 1,5 meter afstand houdt als je niet danst.
● De toiletgroepen mogen gebruikt worden voor handen wassen en in hoge nood voor toiletbezoek.
● Alle kleedkamers zijn gesloten. Kom in danskleding naar de dansschool en wissel van schoenen in de danszaal.